Produse

Sisteme de spalare si igienizare (CIP)

Sisteme de igienizare CIP

În toată lumea legislația obligă producătorii din industria alimentară la respectarea strictă a regulamentelor care nemijlocit afectează starea sănătații consumatorilor și calitatea produselor .
Majoritatea clientilor consumă produsele alimentare, dar nu au văzut nici o dată cum arată procesul de producție și cum se prelucrează produsele. Consumatorii au încredere totală în firmele producătoare, se bazează pe reputația acestora și sunt ferm convinși că procesele de producție sunt conduse și supravegheate în permanență de specialiști în domeniu și în condiții sanitare ideale.
Înainte spalarea utilajului de proces se efectua manual folosind soluții de spălare și unelte specifice. Personalul demonta utilajul, partundea în interiorul rezervoarelor pentru a le spăla. Acest proces avea un caracter de o eficiență mică și necesită mult timp și resurse umane. Riscul de infestare a procesului de producție și de a obține produse nesănătoase era mare.
Sistemele de Spălare (CIP) sunt cele mai eficiente și permit respectarea celor mai înalte standarde ale calității și pot aduce beneficii enorme producătorilor.
 

Ce înseamnă termenul CIP ?
                                  

Acest termen provine de la cuvîntul englez Cleanning In Place (spălare la fața locului). Această abreviatură prevede spalarea utilajului și a țevilor de conectare fără domontare și deschidere.
Acest sistem este prevăzut pentru spălarea în circuit închis.
Trecerea lichidului cu viteză înaltă prin țevi, schimbatoare de căldură, pompe, valve, separatoare, formeaza un efect mecanic în rezultatul căruia toate sedimentele de producție sunt eliminate. În cazul rezervoarelor, soluția chimică se injectează în vas care se scurge pe pereții vaselor avînd același efect mecanic de eliminare a sedimentelor. Pentru obținerea nivelului înalt al procesului de spălare, operațiunile CIP trebuie selectate pentru fiecare instalație individual și asigurate repetarea lor fără devieri (100% repetarea operațiunilor).
 

Procesul de spălare conține cîteva etape:

  • Recupererea Produsului rămas în sistemul tehnologic
  • Clătire preventivă cu evacuarea rămășițelor de produs
  • Spălarea cu folosirea soluțiilor pentru spălare (acid, detergent)
  • Clătire cu apă curată
  • Opțional poate fi folosită dezinfecția.

Pentru obținerea rezultatului necesar fiecare etapă trebuie să se repete în decursul perioadei respective de timp.

                

Sistemul CIP elaborat de Compania noastră corespunde cerințelor sus menționate.
Sistemul controlează în mod automat temperatura și concentrația soluției de spălare a apei, timpul etapelor stabilite, configurația conectărilor, controlează și ajustează fluxul procesului.
Sistemul controlează valoarea parametrilor de spălare CIP.
În cazul apariției unei devieri sistemul imediat va informa personalul responsabil și va salva în memoria internă. Pe display va apărea inscripția de a repeta spalarea sectorului unde a avut loc devierea.